Pár rad o čepování piva...

Pár rad o čepování piva a údržbě výčepů

 

ČEPOVÁNÍ

Chuť piva můžete ovlivnit i způsobem jeho čepování. V praxi se používají dva základní způsoby.

První je natočení piva na jeden zátah a vytvoření řídké nestabilní pěny pomocí kompezátoru pivního kohoutu. Druhým způsobem je využití plného průtoku kohoutu (bez kompezátoru), sklenice se nenatočí úplně, pěna se nechá chvíli opadnout a zhoustnout a pivo se několikrát pomalu dotáčí.

První způsob je i přes časovou úsporu špatný, chuti a vzhledu piva spíše uškodí. Při rychlém čepování nemá CO2 žádnou šanci vystoupat do pěny a konzument pije pivo nasycené kysličníkem, který vytváří pocit plnosti žaludku. Piv se pak pochopitelně vypije méně, než piv lahodných, správně načepovaných delším a pracnějším způsobem, kdy má CO2 čas, aby vystoupal do husté, razantním čepováním vytvořené pěny, která je charakteristická pro piva Ferdinand.

 

CHLAZENÍ

Pivo nemůže být dodáno ke konzumaci bez předchozího vychlazení. I v případě chlazeného sklepa či boxu je možné pivo dochlazovat na optimální teplotu. Ta by u piva Ferdinand neměla klesnout pod 6 stupňů a přesáhnout 9 stupňů.

Průtočná chlazení se vyrábí ve dvou základních druzích - suché a mokré. Výhodou mokrého průtočného chlazení je dochlazování piva i během transportu ze sudu k pivnímu kohoutu. U suchého je pvní vedení ochlazováno v uzavřeném okruhu ekologickým mediem bez použití chladící vody. Toto chlazení má výhodu rychlejší reakce, nevýhodou je nižší výkon.

 

SANITACE A ČIŠTĚNÍ

Každý den po skončení výčepu je nezbytné důkladně propláchnout pivní potrubí pitnou vodou pomocí sanitačního adaptéru a optimálně 2x měsíčně využívat k sanitaci služeb sítě firem, které Vám doporučí dodavatel piva.

Pravidelně 1x týdně je nutné čistit narážecí kleště, výčepní kohout a provádět odkalení zásobníku na stlačení vzduch. Výčepní kohout a narážecí kleště je nutno rozebrat, vyčistit a namazat potravinářskou vazelínou.

V perfektní čistotě je potřeba udržovat pivní sklo, které musí být zbaveno veškěré mastnoty. V opačném případě nedrží pěnu. Nikdy netočíme pivo do teplé sklenice

 

Nejčastější závady u zákazníka

Kalné pivo

 •  nečistoty ve výčepním systému
 • infekce v KEG sudu
 • zbytek čistícího prostředku v potrubí nebo ve sklenici - nutné zajistit sanitaci
 • pivo je příliš dlouho naražené, příliž nízká teplota - chladový zákal
 • turbulence způsobená naražením nového KEGu - po několika sklenicích se vyčeří

 

Pivo je nepěnivé

 • mastná sklenice, špinavá voda na mytí
 • nízký tlak CO2 - nastavte správný tlak regulátoru CO2
 • příliš studené pivo - zkontrolujte správné nastavení termostatu na chladícím agregátu
 • netěsnost v potrubí nebo ventilu

 

Nadměrné pěnění piva

 • špatně nastavený tlak - nastavte správný tlak na regulátoru CO2
 • teplota skladování piva  - zkontrolujte teplotu sklepa
 • nečistota pod naražecí hlavou - odstraňte naražecí hlavu a zkontrolujte čistotu dosedacích ploch
 • nefunkční chlazení
 • prasklé nebo prověšené potrubí

 

30.9.2011