ječmen
Slovník:

sladovnický ječmen - základní surovina pro výrobu sladu

máčení ječmene - dodání nezbytného množství vody zrnu k vyvolání klíčení

náduvníky - nádoby, ve kterých se provádí řízený proces máčení zrna

humna - prostor, kde namočený ječmen klíčí - vzniká zelený slad při klíčení se aktivují enzymatické komplexy

hvoždění - řízený proces sušení zeleného sladu, kde dochází k odnětí přebytečné vody ze zrna a tím i k zastavení enzymatických reakcí, s ohledem na uchování enzymatické aktivity, která je nutná při dalším zpracování (varna)

hvozd - prostor, kde se zelený slad hvozdí/suší

prohlídka pivovaru2
Stručný výrobní proces:

Máčením ječmene v náduvnicích se zvýší původní obsah vody v zrnu a tím vzniknou podmínky pro jeho klíčení a tím aktivaci biokatalyzátorů enzymů.Při další fázi výroby-klíčení zrna na humnech se mění jeho složení působením komplexů enzymů, hlavně proteolytických, amylolytických, cytolytických, které se postupně aktivují v obilkách. Dochází k postupnému štěpení hlavně vysokomolekulárních škrobových a bílkovinných látek. Po ukončení klíčení,které trvá 5 až 7 dní vznikne tzv. zelený slad. Ten se hvozdí na hvozdu s nejvyšší teplotou 80 - 85 °C. Upravenou regulací vzestupu teplot a úbytku vláhy se ve sladu vytváří optimální hladiny typických barevných a aromatických látek,nutných při další výrobě sladiny - mladiny - piva.

 

Více o vaření piva Ferdinand ZDE