Ano
Ne

JE VÁM VÍCE NEŽ 18 LET?

 

 

Pivovar Ferdinand s.r.o. dodržuje platný zákon o regulaci reklamy. Proto žádáme osoby mladší 18 let, aby nevstupovaly na naše internetové stránky.

Děkujeme za pochopení.

Úvodní strana / Pro fanoušky / Hry / Tetris / Pravidla tetris

Pravidla tetris

 1. Organizátor soutěže:
  Pivovar Ferdinand a.s.
  Táborská 306, 256 01  Benešov
 2. Termín konání soutěže:
  Soutěž probíhá nepřetržitě a každý měsíc vyhrává 5 hráčů s jenvyšším počtem bodů.
 3. Účast v soutěži:
  Soutěžícím se může stát jakákoli fyzická osoba. Podmínkou účasti v soutěži je po hře vyplnění registračního formuláře platnými údaji.
  Počet pokusů není omezen, hráč se může zaregistrovat vícekrát a na konci soutěže se bude počítat jeho nejlepší dosažený výsledek.
  Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky a uvedou do registračního formuláře pouze pravdivé informace. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
  Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 4. Výherce, výhry v soutěži, předání výher, vyhodnocení soutěže:
  1. Výhercem se stane 5 hráčů, kteří ve hře během měsíce dosáhnou nejvyššího počtu bodů. Každému z hráčů se počítá pouze jeho nejlepší výsledek. Každý hráč a jeho IP adresa, případně i prohlížeč má na výhru nárok pouze jednou za období tří měsíců.
  2. Výhrou jjsou dárkové předměty pivovaru ferdinand.
  3. Výhra v soutěži bude každému výherci oznámena e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři.
  4. Výhra bude pro výherci zaslána na základě potvrzení oznamujícího emailu
  5. Soutěž bude vyhodnocena pravidelně začátkem následujícího měsíce.
  6. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za veškerá rizika a závazky související s výhrami a jejich užíváním.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků.
 6. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 7. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat právní cestou. Alternativní plnění v penězích se nepřipouští.
 8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže.
 10. Soutěžící vyplněním registračního formuláře souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze organizátora soutěže  (dále jen „Společnost“) a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 11. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké (viz ustanovení § 116 občanského zákoníku v platném znění). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se nevydá.

Seznam akcí

Víkend s Ferdinandem 19.-20.5.2017

Oslavme 120 let od založení pivovaru.

V pátek 19.5. nás čeká DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Od 15 hodin si budete moci prohlédnout interiéry, ochutnat naše piva i limonády. K tomu nám zahraje kapela. A možná přijde i Ferdinand ;-)

Sobotu 20.5. odstartujeme časně. Od osmi začnou najíždět veteráni. Po přehlídce nablýskaných krasavců bude program pěkně nabitý. Hra Audience v podání divadla D21 bude v prostorách pivovaru s přirozenými kulisami neopakovatelná. A že by také byla inspekce od samotného arcivévody? Na závěr to rozjedou Rozjetý Veverky. Prostě oslava, jak má být.

10.6.2017 Pochod s Ferdinandem - na Konopiště a zpět

Během pochodu účastníky čeká plnění různých úkolů a překvapení. Pochod je vhodný i pro rodiny s dětmi .

Podrobnosti upřesníme .
9.9.2017 Pivovarské slavnosti 2017

Tradiční Pivovarské slavnosti.

Začátek ve 12. hodin.

 

Zobrazit vše

Aktuality a tiskové zprávy

Pivovar získal vzácné deputátky

Benešovský pivovar Ferdinand získal žetony, které dostávali zaměstnanci pivovaru za první republiky jako deputát. Za jeden „poukaz“ si vyzvedli litr piva. Hodnota mincí může dnes znamenat jen pár stokorun, ale pro samotný pivovar má cenu velkou, především historickou.

Dětský den v Pivovaru Ferdinand nabízí zábavu pro děti i dospělé

Soutěže, hry a tvoření čekají na malé návštěvníky Dětského dne,  který se uskuteční v sobotu 18. června v Pivovaru Ferdinand v Benešově. Kromě sportovních disciplín si budou moci vyzkoušet také poznávací testy a zkoušky šikovnosti. Pivní korunky, které za to získají, si pak v krámku vymění za nějakou drobnost nebo poukázku na zážitek v podobě jízdy na koloběžce nebo střelby ze vzduchovky.

Sedm Kulí z Benešova dostane Top Delikatesu

Benešov: Letos v pořadí 19. ročník veletrhu GastroFair Víno&Delikatesy, který se uskuteční ve dnech 26. – 28. 4. 2016 na pražském Výstavišti, představí během tří dnů největší expozici vín, destilátů a dalších nápojů včetně pochutin z „nových“ zemí Evropské unie. Pestrou nabídku doplní také točené pivo Ferdinand z Benešova.

Zobrazit vše